Fotosoutěž Navigace


OTCOVSKÁ LÁSKA - citáty, články, vzpomínky

Josef Koutecký (lékař, zakladatel dětské onkologie v Československu)

Výňatek z rozhovoru Josefa Kouteckého a Zbigniewa Czendlika...

 

... Samozřejmě jsem miloval oba rodiče. A denně s nimi komunikuji. Ale musím přiznat, že v mém případě by šlo spíš mluvit o otcovské lásce než o mateřské. I když běžný termín je mateřská láska. Ta je považovaná za maximum. Když si uvědomím, co pro mě otec dokázal udělat... Byl sice přísný, stačilo se jen podívat a já jsem věděl, že dál nemohu. Ale ta jeho láska, oddanost, ta jeho touha, abych to dotáhl výš, než mohl on, ta byla zcela mimořádná. A opravdu den co den se s ním radím, den co den na něj vzpomínám. Když někdy nevím, jak dál, tak se v duchu ptám, co by asi udělal on. ...

(6. 1. 2013, pořad Uchem jehly, rozhovor Josefa Kouteckého a Zbigniewa Czendlika, knižně vydalo nakladatelství Argo roku 2018 podle rozhovorů České televize)

♦ ♦ ♦

František Drtikol (světoznámý český fotograf a mystik)

Deníkový záznam ze 4. 12. 1932

 

Dokud všichni muži nebudou se pociťovat jako otcové všech dětí a ženy jako matky všech dětí a dokavad děti nebudou vidět ve všech mužích a ženách své otce a matky, dokavad nebude lidstvo jedna rodina, nebude mír, spokojenost na světě.

♦ ♦ ♦

Ivana Šedivá (manažerka)

A co na téma otcovské lásky praví ženy?

 

Tátové. Díky, že jste! Díky, že berete na sebe starost o rodinu. Někdy to my holky neumíme ocenit. Neumíme domyslet ten chlapský vlastní podprahový tlak, abyste dostáli povinnosti zabezpečit a ochránit rodinu. Díky za vaši jinakost. Díky, že ukazujete cestu. Díky, tátové naši a tátové našich dětí a našich vnoučat. Není to samozřejmost, co děláte.

DĚKUJEME

♦ ♦ ♦

David Mrkos (podnikatel)

Láska otcovská

 

Ať už se jedná o lásku partnerskou, rodičovskou, lásku k práci či jakoukoliv jinou, můžeme v lásce jako takové vidět určitý druh čisté pozitivní energie, která v našem světě koná zázraky. V případě nepodmíněné lásky rodičovské, jde o neobyčejně silnou energii a působení, které je schopno připravit děti na mnohá úskalí života v dospělosti a v hlubším pohledu je rovněž tak i přirozeně nasměrovat k určitému poznání vnitřního smyslu svých vlastních životů. 

Vidíme však, že v dnešní době až překotného vývoje společnosti se role otce v tradiční rodině nejen poměrně zásadním způsobem proměňuje, ale bohužel mám za to, že často i zlehčuje a jeho úloha v rámci rodiny se mnohdy také redukuje „pouze“ na oblast materiální a finanční. Číst více >>

 

♦ ♦ ♦

 

Miroslav Němeček (fotograf a učitel)

Ozvěna tatínkovi lásky

 

Když jsem ještě jako malý kluk sedával na boku naší velké vany a zrakem se snažil proniknout temně červeným světlem koupelny, abych alespoň zpovzdálí a přes rameno mohl pozorovat, jak táta z bílého papíru jakýmsi kouzelnickým trikem dává vznikat obrázkům z našich rodinných výletů a dovolených, netušil jsem, že se tato jeho fotografická záliba stane o nějakých třicet let později mým povoláním. Táta mi při práci stačil i vysvětlovat, jak se zakládá film do rámečku zvětšováku, jak se zaostřuje, jak je třeba se mít na pozoru, aby kleštičky z ustalovače nikdy nepřišly do kontaktu s vývojkou a řadu dalších praktických rad. Občas i zaklel, když se mu něco nedařilo anebo, když mu například máma otevřela dveře do koupelny dříve, než byly všechny fotografie vložené do ustalovače.  Číst více >>

 

♦ ♦ ♦